fbpx
Telefoonnummer

078-6411124

Email

info@firstclass-sports.nl

Openingstijden

ma-do: 06:00-22:00 vr 06:00-20:00 za/zo 08:00-16:00

ARTIKEL 1: AARD VAN HET CAMERATOEZICHT

First Class Sports hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

• toegangscontrole van First Class Sports;

• bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in First Class Sports;

• preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen;

• toegangscontrole van het gebouw en het terrein van First Class Sports;

• toegangscontrole van het gebouw en het terrein van First Class Sports;

• bewaking van goederen aanwezig in het gebouw en op het terrein van First Class Sports;

• toezicht op de werkplekken van personeel van First Class Sports;

• en alles dat daar direct mee samenhangt.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

• camerabeelden van de gebouwen en terreinen en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van First Class Sports zich uitstrekt;

• gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

ARTIKEL 2: TRANSPARANTIE CAMERA’S

a. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.
b. First Class Sports is transparant over het gebruik van camera’s. Daar waar gebruik wordt gemaakt van camera’s wordt dat kenbaar gemaakt, middels bijvoorbeeld stickers, bordjes, etc.
c. Er zijn camera’s die naast beeld ook geluid opnemen.
d. In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN HET CAMERATOEZICHT

a. Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door First Class Sports. Incidenteel wordt een derde ingeschakeld voor het vastleggen of monitoren van camerabeelden. First Class Sports blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

ARTIKEL 4: BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN

a. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.

ARTIKEL 5: TOEGANG EN BEVEILIGING BEELDEN

a. First Class Sports heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

b. De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

ARTIKEL 6: INZAGE, KOPIEËN, VERWIJDERING OF AFSCHERMING VAN CAMERABEELDEN

a. Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij First Class Sports.
b. Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

c. Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

ARTIKEL 7: AFGIFTE VAN CAMERABEELDEN

a. Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling First Class Sports hiertoe verplicht.
b. Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder artikel 6. ‘Inzage en kopieën).
ARTIKEL 8: KLACHTEN, VRAGEN EN VERZOEKEN

a. Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopieën, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij:
First Class Sports via:

info@firstclass-sports.nl

of schriftelijk via: First Class Sports Papendrecht B.V.

Visschersbuurt 1

3356 AE Papendrecht

Nederland

b. Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven.
c. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist First Class Sports.

First Class Sports Papendrecht is onderdeel van: